EKSKLUZIVNO U SRBIJI

Vekovna misterija zvana magnet

Vekovna misterija zvana magnet

Elektromagnetna energija je sastavni deo ljudskog tela. Ona može dovesti do izlečenja ali i pokrenuti bolest, zavisno od vrste i jačine.  Ceo svet okružen je elektromagnetnim poljima, neka magnetna polja generisana su od strane planete Zemlje, druga stvaraju solarne bure ali stvaraju ih i razni električni uređaji; kompjuteri, motori, transformatori itd. Sama činjenica da magnetna polja koja dolaze iz spoljašnjih izvora mogu uticati na telo na pozitivan i negativan način upravo je uslovila razvoj magnetne terapije. U terapiji mogu biti zastupljena i elektromagnetna i statička magnetna polja koja su se pokazala kao jedan od najefikasnijih vidova dijagnostike i terapije u poslednjih 20 godina.


„Ako je XX vek bio vek elektriciteta, XXI vek biće vek magnetizma.”

                                                                                                        Nikola Tesla


Elektromagnetni uređaji uglavnom se koriste u fizikalnoj medicini za ublažavanje simptoma raznih stanja, posebno kod degenerativnih bolesti; umanjuju bol, ubrzavaju zarastanje kostiju i veoma su efikasni kod različitih povreda koštano-zglobnog sistema. Statički magneti za razliku od elektromagneta kojima je potrebna struja da bi proizveli magnetno polje, proizvode konstantno magnetno polje bez potrebe za strujom, odnosno ne oslanjaju se na spoljne uticaje i zato su jednostavniji, bezbedniji za upotrebu i imaju mnogo manje kontraindikacija za primenu, zbog čega se često prporučuju za terapiju koja treba da traje duži vremenski period i koju sam pacijent može da sprovodi i u kućnim uslovima.


Od čega se sastoje permanentni magneti?


Permanentni magneti koji se koriste u terapeutske svrhe uglavnom su sagrađeni od gvožđe oksida /feritni magneti/ ili od neodimijuma retkog zemljanog metala. Veoma često govori se o prirodnim magnetima. Minerali ili metali koji sami stvaraju stabilno magnetno polje nazivaju se prirodni magneti. Tako je npr. utvrđeno da naslage peska na mnogim lokacijama širom sveta uključuju magnete napravljene od samog peska.

Najmoćniji od svih magneta koji se pojavljuju u prirodi je tzv. “load stone”, takođe poznat kao magnetit. Magnetit je braonkasto-crni mineral koji sadrži gvožđe i ima svoja jedinstvena magnetna svojstva. Magnetit sadrži visoku koncentraciju oksidovanog gvožđa, što, kao i gvožđe uopšte, omogućava elektronima da se slobodno kreću kroz mineral. Magnetit “nije magnetan” kada se prvi put formira, a većina magnetita se ne može ni magnetizirati. Da bi magnetit pokazao magnetna svojstva, potrebno je da ima određenu kristalnu strukturu i poseban hemijski sastav. Magnetit sadrži tragove magemita i drugih metalnih jona, pored magnetita. Magemit je oblik magnetita koji je oksidovan. Kristalna struktura magnetita nema homogeni sastav, zbog nečistoća i inkluzija. Kada se mineral magnetizuje, teško će moći da se demagnetizuje zbog svojih prirodnih svojstava.


Kako nastaju magneti?


U početku se verovalo da je Zemljino magnetno polje odgovorno za magnetizaciju magnetita u magnetni kamen. Međutim, otkriveno je da Zemljino magnetno polje nije dovoljno snažno da izazove ovu vrstu transformacije u mineralu. Zato je postavljena druga teorijapo kojoj su udari groma ti koji su odgovorni za transformaciju magnetita prisutnog u  kamenu u magnetno stanje.

Kada munja udari u Zemlju, ona stvara elektromagnetno polje koje je izuzetno snažno u minimalnom periodu vremena. Veruje se da se magnetit može pretvoriti u snažni magnetni kamen  kao rezultat tako izuzetno snažnog magnetnog polja. Udari groma su najverovatniji izvor magnetnog polja potrebnog da se magnetit transformiše u kamen. To je zato što se kamenčići obično nalaze blizu površine Zemlje, a ne duboko ispod nje. Tako nastaju prirodni magneti.

Magneti koji se nalaze u prirodi obično imaju asimetričan izgled, a njihova magnetna snaga je daleko niža od magneta proizvedenih u laboratoriji. S druge strane, veštački magneti mogu biti napravljeni da imaju bilo koju snagu, i mogu se magnetizirati i demagnetizirati sa relativnom lakoćom kako bi se prilagodili širokom spektru aplikacija. Prirodni magneti se ne mogu proizvesti tako da imaju određenu snagu, dakle njihova snaga je konstantna i ne može se menjati. Magneti koje je napravio čovek su superiorniji od magneta koje je napravila priroda jer im možemo podesiti jačinu,indukciju,snagu oblikovati ih kako želimo, prilagoditi ih nameni /nakit, pojasevi, industrijski magneti, ukrasni magneti/ a možemo ih  i demagnetizovati onda kada to želimo. Danas se većina magneta koja se koristi u terapiji izrađuje od legura koje se zatim liju, presuju, sabijaju, sinteruju i podležu drugim tehnološkim postupcima, zbog čega imaju široku upotrebnu vrednost.


Kako magneti “leče”?


Telo samo po sebi proizvodi negativno magnetno polje u cilju samoizlečenja. Doktor nauka i direktor Instituta za Biofiziku u Horbu-Nemačka svojevremeno je izjavio:”Terapija magnetnim poljima je metod koji deluje na celo telo, tretira gotovo svaki organ bez negativnih hemijskih efekata”. Doktor medicine Rober O. Becker koji se dugi niz godina bavi uticajem magneta na organizam u svojoj kliničkoj praksi došao je do važnih zaključaka vezanih za efekte mafnetnog polja na telo:


Magnetna polja podstiču telo na izlečenje kada su u pitanju posekotine, prelom kostiju, alergijske reakcije, infekcije i upalni procesi

Magnetima možemo normalizovati pH, čime se sprečavaju ali i otklanjaju simptomi mnogih hroničnih kako imunoloških tako i neimunoloških bolesti i stanja

Magnetne terapija poboljšava oksigenaciju ćelija i tkiva

Aktivira se proizvodnja normalne ćelijske energije /ATP-a/

Balansira se i stimuliše proizvodnja hormona

Umanjuje i sprečava ćelijski edem /otok/


Magnetna terapija ima mnogo širi spektar dejstva
u poređenju sa navedenim, no njih ćemo razmotriti u daljim tekstovima. Ono što je važno je da ne morate biti bolesni da bi koristili magnete, naprotiv trebate ih koristiti kada ste zdravi i  u situacijama kada Vam telo šalje prve signale da je u njemu došlo do disbalansa, jer je to najbolji način da na vreme pomognete sebi.

Podeli