EKSKLUZIVNO U SRBIJI

Njeno visočanstvo voda

Njeno visočanstvo voda

Pre samo 15-20 godina kada bi neko pomenuo vodu za piće, samo jedan vid vode nam je bio u glavi –  česmovača. Danas, je izbor mnogo veći...Tu su flaširana voda, aparatima prečišćena voda, magnetna voda, hidrogenizovana voda itd. Ovde će biti malo više reči o magnetnoj vodi, ali pre toga da se podsetimo zašto je voda toliko značajna za naš organizam.

 Voda je potrebna našem organizmu jer omogućava varenje, apsorpciju i raspodelu supstanci kroz organizam. U njoj se odvijaju sve hemijske reakcije.  Voda održava ravnotežu u našem telu jer sa jedne strane snabdeva organizam supstancama koje su od presudnog značaja za normalno funkcionisanje organizma i transportuje ih do odgovarajućih organa i sistema organa, a sa druge strane supstance nepotrebne organizmu /mogu biti i dobre ali da su u višku/ ili one koje mu štete eliminiše iz tela. Svakoga dana naše telo gubi određenu količinu vode kroz urin, feces, isparavanjem preko kože i preko pluća i tu vodu moramo nadoknaditi. Vodu nadoknađujemo iz tri izvora: preko vode i tečnosti koju pijemo, preko čvrste hrane /koja sadrži vodu u iznosu od 70-90% nejne mase/ i preko samog organizma /npr.pri sagorevanju ugljenih hidrata, masti i proteina stvaraju se ugljen dioksid i voda/. Sagorevanjem molekula hrane organizam se dnevno snabdeva sa 300-450ml vode a isto toliku zapreminu vode unesemo i čvrstom hranom ali to nažalost nije dovoljna količina tečnosti koja je potrebna da se nadoknadi izgubljena tečnost na dnevnom nivou i zato MORAMO PITI VODU!


ULOGA VODE

Napomenuli smo da je voda odgovorna za mnoge procese u našem organizmu, ona je reaktant i proizvod reakcija ali i univerzalni rastvarač. Činjenica da se pojavljuje u sva tri agregatna stanja i da kada se zamrzne ne tone već pluta /iako su čvrste supstance obično gušće od tečnih/, daje sama po sebi vodi magijska svojstva. Nije čudo da su je koristili za proricanje i magijske rituale a bila je zamišljana i kao živo biće pa se s njom narod tako i ophodio. Sve više naučnih istraživanaj pokazuje da je voda složen dinamički sistem sa mnogo kompleksnijim ponašanjem od bilo koje homogene materije. Na primer, pod određenim uslovima, trebalo bi da promeni svoje stanje kao odgovor na slabe rezonantne signale, a takođe i da dugo održava takvo stanje. Ovo svojstvo je poznato kao „strukturirana voda“. Eksperimenti pokazuju da voda ima memoriju i da se njeni kristali mogu menjati u zavisnosti od informacija kojima je izložena. Ako pažljivo pogledamo sliku primetićemo da je ona mnogo više od „obične“ tečnosti i da je njena uloga u organizmu presudna za naše zdravlje.


KAKVU VODU TREBA DA PIJEMO I KOJA VODA JE NAJBOLJA ZA NAŠ ORGANIZAM?

Odgovor na ovo pitanje je prilično kompleksan. Od malena nas u školi uče da je zdrava voda za piće, bistra tečnost bez ukusa boje i mirisa i to je osnovna premisa koju svi sledimo tokom života. Ipak, primetićemo da je neka voda pitkija a neku jedva da možemo da progutamo. „Ukus“ vode i pitkoća u mnogome zavise od supstanci rastvorenih u vodi, najčešće su to kalcijum i magnezijum. Mogu se naći i joni gvožđa i mangana, ali je njihov sadržaj ograničen. Ono što nikako ne sme biti prisutno u pijaćoj vodi su organske supsatnce, proizvodi razlaganja živih bića/amonijak, vodonik sulfid, nitrati/, toksični teški metali, fenol, bakterije i jajašca crevnih parazita. Poželjno je da voda bude „slabo mineralizovana“ što znači da kada bi voda isparila količina čvrstog suvog ostatka ne treba biti veća od 1gr/L vode.

No, ono što ste sigurno primetili je da je bez obzira na tvrdoću, voda sa izvora mnogo prijatnija za piće od česmovače ili flaširane vode i to nije samo zbog temperature vode već zbog jednog drugog fenomena - magnetizacije. Voda koju svakodnevno pijemo je, nažalost, izgubila svoja prirodna svojstva, one izvorske vode koja je dugo bila izložena Zemljinom magnetnom polju. Naime, voda je diamagnetik što znači da je u stanju da prilikom izlaganja magnetnom polju može da primi i zadrži  magnetna svojstva. Jedan od veoma interesantnih, ali možda manje poznatih aspekata magneta je da menjaju molekularnu strukturu vode, tako da restrukturirana voda postaje pitkija i ćelija je bolje koristi. Pod uticajem magnetnog polja  svi klasteri vode osciluju sa istom učestalošću i molekuli u klasterim,a postaju svi polarni, smanjuje se ugao između vodoničnih vezamolekuli su zgusnutiji, slažu se jedni  na druge i postaju uređeni. Čista voda, kao polarna i asocijativna tečnost, može da promeni svoje intermolekularne veze pod MF, transformišući se u metastabilno stanje i zadržavajući to stanje neko vreme (Golovleva et al., 2000). Tretman magnetnom vodom utiče kako na hemijske tako i na fizičke procese rastvaranja i kristalizacije vode (Mosin i Ignatov, 2015).

Za magnetizaciju vode koriste se magnetni podmetači, štapići, slamčice, kašičice flašice... Magnetnu vodu možemo svakodnevno konzumirati jer nema štetne efekte po organizam a ima brojne benefiti:

  • Pospešuje se rastvaranje peska i kamenja u bubrezima i sprečava njihovo formiranje /posebno se odnosi na kalcijumske, fosfatne i oksalatne forme/
  • Poboljšava se komunikacija između ćelijske i vanćelijske tečnosti
  • Ubrzava se metabolizam i reguliše rad creva
  • Organizam se brže hidrira /što je posebno važno za starije osobe i sportiste/
  • Bolja je iskoristljivost supstanci koje se u njoj nalaze
  • Umivanje magnetnom vodom hidrira kožu vraćajući joj mekoću i sjaj

Da razjasnimo još nešto...magnet ne prečišćava vodu on je čini iskoristljivijom za organizam. Za prečišćavanje se koriste aparati koji rade po principu reverzne osmoze i koji čiste vodu od primesa koje u njoj postoje - teških metala, bakterija,amonijaka... Takođe, na visokim temperaturama magnetizam se gubi, zato nema svrhe magnetisati vruće tečnosti ili magnetisati vodu pa kuvati jer će se magnetna svojstva vode svakako izgubiti.

 

Podeli